Realizacje

–  Łucz-Bud; wykonanie instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych
w Radomiu przy ul.Sepołoskiej i Chrobrego a także w Warszawie przy ul. Człuchowskiej,
–  Pewel; budynek mieszkalny przy ul. Batorego,
–  Apartamenty Leśniczówka; budynek mieszkalny ul. Młynarska 10 dwa wieżowce,
–  Dekor; Muzeum Romantyzmu w Ciechanowie (główny wykonawca instalacji elektrycznej
i teletechnicznej oraz SAP),
–  Współpraca z firmą STB Sp.Z.o.o,
–  Jadar; Magazyn Stali przy ul. Kozienickiej,
–  Walmar; Szkoła Podstawowa w Warszawie przy ul. Bełskiej,
–  Borma; Szkoła Podstawowa w Potworowie (remont instalacji),
–  oraz wiele innych.